Responsive image

Disclaimer 0900Alternatieven.nl
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van 0900Alternatieven.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 0900Alternatieven.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door 0900Alternatieven.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 0900Alternatieven.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel 0900Alternatieven.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is 0900Alternatieven.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van 0900Alternatieven.nl, welke geen eigendom zijn van 0900Alternatieven.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, opent in de meeste gevallen er een nieuw venster met de website. Hoewel 0900Alternatieven.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door 0900Alternatieven.nl worden onderhouden wordt afgewezen. 0900Alternatieven.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
COOKIE beleid
Bij uw bezoek aan 0900Alternatieven.nl worden cookies geplaatst. Dit zijn bestandjes met een reeks karakters. 0900Alternatieven.nl gebruikt cookies om de keuze te onthouden van welke zoekbox moet worden weergegeven. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties van 0900Alternatieven.nl niet goed functioneren als u de cookies weigert.
Gepersonaliseerde Banners
Gepersonaliseerde banners zijn banners die worden samengesteld op basis van uw eigen surfgedrag. U bekijkt bijvoorbeeld op een van de deelnemende websites een aantal producten en wanneer u op 0900Alternatieven.nl komt, ziet u deze producten terug in onze banners. Dit is een nieuwe vorm van bannering waarmee 0900Alternatieven.nl u persoonlijke aanbiedingen kan doen.
Statistieken
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van 0900Alternatieven.nl, slaan onze servers automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, host adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoek opdracht en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onze statistieken.